Navigácia

Projekt IT Akadémia

Projekt IT Akadémia

 

V školskom roku 2017/2018 sa nám podarilo zapojiť do národneho projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce.

Popri využívaní inovačných technológií a metodík vo vyučovacom procese ponúka žiakom možnosť získať medzinárdný doklad ECDL Profile Certificate; certifikát, ktorý potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v konkrétnych oblastiach a otvára mu širšie možnosti v zamestnaní.

Projekt Can you tell me the way to..... tracing our European heritage on foot

Uplynulé dva roky ( September 2015 - August 2017)  mali žiaci a učitelia SSOŠ v Giraltovciach opäť jedinečnú možnosť  pracovať na medzinárodnej úrovni.

Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+ (predtým projekt Comenius), s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu bolo zapojených 9 európskych škôl, okrem našej aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola bola  hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt.

Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podnikali pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých sa učili chápať spojeniu medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj sledovali zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja.  Prostredníctvom projektových aktivít sa učili čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Získané vedomosti a poznatky ďalej využívali pri spracovaní CLIL materiálov, videí, plagátov, online publikácií a ďalších prezentácií, ktorými prezentovali projekt aj ďalej.

Vybraní žiaci prezentovali získané vedomosti a zručnosti aj na medzinárodnom fóre. V priebehu realizácie projektu mali študenti možnosť navštíviť 4 európske krajiny - Taliansko, Portugalsko, Chorvátsko a Španielsko.  Okrem toho, takmer všetci žiaci SSOŠ mali možnosť participovať na miestnych vzdelávacích aktivitách v rôznych kútoch našej krajiny, kde skúmali postupne MAgna Viu, Železnú cestu, Gotickú cestu, obchodné cesty na severo-východe Slovenska a Portu Rusicu.

Projekt bol úspešne ukončený v auguste 2017.

 

Chorvátsko

 

Špan​ielsko 

 

Taliansko

Portugalsko

Pondelok 21. 1. 2019

Deviataci pozor - Vodičský kurz!

Vodičský kurz pre žiakov školy so zľavou až do výšky 80%.

 • Sweetcup 2018

  Sweetcup, medzinárodná súťaž v odbore kuchár, barista a v ďalších disciplínach, ktorá sa konala 13.12.2018 v Prešove. Našu školu reprezentovali žiačky 1.E triedy Štefánia Partilová a Soňa Šestáková. Ešte raz gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • DOD

  V stredu, 12.12.2018 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Prišli k nám žiaci z blízka, ale aj zo vzdialenejších škôl, ktorí zažili nevšedný deň plný zaujímavostí a zážitkov.

  Pozrite sa ako to vyzeralo :)

 • Barmanský kurz

  Aj tento školský rok mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa barmanského kurzu so získaním certifikátu.

  Srdečne blahoželáme!

 • 1. miesto vo volejbalovom turnaji

  V piatok, 30. novembra sa konal tradičný volejbalový turnaj o pohár primátora Giraltoviec. Súťažilo sedem družstiev firiem a škôl Giraltoviec a okolia a naši učitelia si odniesli úžasné 1. miesto. Gratulujeme!

 • Exkurzia Sereď - Viedeň - Bratislava

  V štvrtok ráno 29.11.2018 sme sa vybrali na cestu na západ. Začali sme v Múzeu holokaustu v Seredi, kde žiaci mali možnosť sledovať jedno z nešťastných období dejín, pokračovali sme do Viedne, kde okrem prehliadky historického centra mesta mohli žiaci ochutnať rôzne dobroty na vianočných trhoch pri Rathaus. V piatok ráno nás očakávali lektori v NR SR v Bratislave a na Bratislavskom hrade. Počasie 🌞, ale mrazivé.

 • Exkurzia Kežmarok

  28. novembra sa žiaci z 1.A a 2.A vybrali na cestu do podtatranského mesta Kežmarok. Navštívili Evanjelické lýceum, ktoré v dávnej dobe posadilo do svojich lavíc našich najväčších básnikov, spisovateľov, ale i mnohých významných zahraničných umelcov. Žiaci boli nadšení z najväčšej školskej historickej knižnice v Strednej Európe, ktorá vznikla v budove lýcea. Odchádzali sme odtiaľ plní dojmov – a to aj vďaka zaujímavému výkladu lektorky. Kežmarok sa nám veľmi páčil a sme radi, že sme mohli spoznať miesta, kde študovali naši národovci.Exkurziu sme ukončili prechádzkou po historickom centre Kežmarku a s novými informáciami sme kráčali k autobusu, odhodlaní sa tu ešte určite raz vrátiť.

 • Tvoríme Váš príbeh ...

  ... slogan, ktorý pre svoju originalitu, reprodukovateľnosť a nápaditosť získal 1. miesto v súťažnej kategórii „ slogan cvičnej firmy“ na Medzinárodnom Veľtrhu Cvičných Firiem 2018 v Bratislave. Žiačky 3.A triedy - Barbora Baluďanská, Stela Čmilňáková, Sofia Jacková, Lea Jadlovská, Klára Michlíková, Nikola Sabolčíková - ním prezentovali cvičnú firmu Elit´s, s.r.o., ktorej predmetom je poskytovanie cateringových služieb. Súťažilo sa v kategóriách: katalóg CF, imidž stánku CF, reprezentant/reprezentantka, logo CF, elektronická prezentácia a slogan CF.

 • Projekt Klíma nás spája

  Našej škole sa opäť podarilo zapojiť sa do projektu, tentokrát projekt Klíma nás spája, ktorý je ladený v environmentálnom duchu. V dňoch 12. - 14. 11. 2018 sa naše žiačky Stela Čmilňáková (3.A) a Veronika Bernacká (2.A) spolu s p. učiteľkou PaedDr. Matildou Rozputinskou zúčastnili vzdelávacieho kurzu ku projektu v Zaježovej (okres Zvolen). V rámci trojdňového environmentálneho pobytu žiaci z rôznych kútov Slovenska získavali cenné informácie ohľadom klimatických prvkov, práce s médiami, vyskúšali si rovesnícke vzdelávanie a užitočne a zmysluplne strávili svoj čas netradičným inovatívnym vzdelávaním. Každá voľná chvíľka bola využitá formou rôznych hier v interiéri, či exteriéri krásneho strediska. Získané poznatky, ktoré boli nadobudnuté v rámci kurzu budú ďalej využité na realizáciu nášho projektu.

 • Silná ruka stredoškoláka

  V piatok, 9. 11. sa naši siláci zúčastnili krajského kola súťaže Silná ruka stredoškoláka v Prešove. Pri prvej účasti chlapci nesklamali, Rasťo Mariňák, Damián Belák a Mikuláš Gmitter zaznamenali po jednom víťazstve a Bohdan Dufynets dve víťazstvá, ktoré mu vyniesli 6. miesto v Prešovskom kraji. Chlapci, blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • +42154 7322510 (Sekretariát)
  +421918 340 777 (Riaditeľ školy)
  +421054 7322738 (Učtáreň)
  +421918 266 531 (Školský internát)

Fotogaléria