Navigácia

Oslávenci

Pozajtra (Streda 26.9.2018)
Kornélia Mojšová (4.A)
PaedDr. Edita Koššalová

Projekt IT Akadémia

Projekt IT Akadémia

 

V školskom roku 2017/2018 sa nám podarilo zapojiť do národneho projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce.

Popri využívaní inovačných technológií a metodík vo vyučovacom procese ponúka žiakom možnosť získať medzinárdný doklad ECDL Profile Certificate; certifikát, ktorý potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v konkrétnych oblastiach a otvára mu širšie možnosti v zamestnaní.

Projekt Can you tell me the way to..... tracing our European heritage on foot

Uplynulé dva roky ( September 2015 - August 2017)  mali žiaci a učitelia SSOŠ v Giraltovciach opäť jedinečnú možnosť  pracovať na medzinárodnej úrovni.

Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+ (predtým projekt Comenius), s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu bolo zapojených 9 európskych škôl, okrem našej aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola bola  hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt.

Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podnikali pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých sa učili chápať spojeniu medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj sledovali zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja.  Prostredníctvom projektových aktivít sa učili čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Získané vedomosti a poznatky ďalej využívali pri spracovaní CLIL materiálov, videí, plagátov, online publikácií a ďalších prezentácií, ktorými prezentovali projekt aj ďalej.

Vybraní žiaci prezentovali získané vedomosti a zručnosti aj na medzinárodnom fóre. V priebehu realizácie projektu mali študenti možnosť navštíviť 4 európske krajiny - Taliansko, Portugalsko, Chorvátsko a Španielsko.  Okrem toho, takmer všetci žiaci SSOŠ mali možnosť participovať na miestnych vzdelávacích aktivitách v rôznych kútoch našej krajiny, kde skúmali postupne MAgna Viu, Železnú cestu, Gotickú cestu, obchodné cesty na severo-východe Slovenska a Portu Rusicu.

Projekt bol úspešne ukončený v auguste 2017.

 

Chorvátsko

 

Špan​ielsko 

 

Taliansko

Portugalsko

Pondelok 24. 9. 2018

Deviataci pozor - Vodičský kurz!

Vodičský kurz pre žiakov školy so zľavou až do výšky 80%.

 • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu

  Utorok, 18. septembra sme sa opäť vzdelávali netradične, ale veľmi zaujímavo v podobe "Roadshow" v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko - Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu.

  Predstavil sa riaditeľ centra pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNeF) Prešov, Mgr. Ľuboš Marcinek so svojím tímom v spolupráci s Prešovskou univerzitou. Žiaci mali najprv prednášku o oblasti cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko a následne si svoje vedomosti vyskúšali v súťažnom kvíze. Víťazné družstvo bolo odmenené. Ďakujeme!

 • Účelové cvičenie

  Piatok, 14. septembra sme pokračovali vzdelávacími a športovými aktivitami počas účelového cvičenia žiakov 1. a 2. ročníka školy podnikania a hostinský, ktoré dopadli na jednotku. Žiaci sa naučili niečo nové zo zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany, dopravnej výchovy a z orientácie v prírode. Potom si zorganizovali športové súťaže, napr. planking, bago, bežecká štafeta, ... Celé piatkové dopoludnie sa nieslo v pozitívnej atmosfére.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Nový školský rok sme začali v prírode na čerstvom vzduchu Kurzom na ochranu života a zdravia pod vedením nového učiteľa telesnej výchovy Mgr. Erika Tomka.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

  Milí študenti,

  srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019,

  ktoré sa uskutoční 3. 9. 2018 so začiatkom o 9:45 vo vestibule školy.

  Tešíme sa na Vás :).

 • Ukončenie školského roka 2017/2018

  A opäť zvoní ... Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018, ocenili najlepších, poďakovali a zaspomínali. Desať mesiacov plných nových poznatkov, zážitkov, okamihov ubehlo neskutočne rýchlo a je tu čas oddychu, rekreácie a dovoleniek. ĎAKUJEME a HURÁ PRÁZDNINY ...

 • Opäť úspechy ...

  Máme skvelé 2. miesto!!!

  SSOŠ Kežmarok zorganizovala súťaž vo varení mladých talentov, ktorá sa konala v Hoteli Hviezdoslav v Kežmarku. V porote sa prezentovali rôzni šéfkuchári, hlavnou porotkyňou bola Kamila Magálová. V kategórii "maďarsko-uhorská kuchyňa" sme získali 2. miesto. Na súťaž sme sa pripravovali pod vedením Rasťa Babeja v zložení: Kristián Sabol, Soňa Šestáková, Viktoria Amrichová. Gratulujeme!

 • Certifikát firmy Kros, s. r. o.

  Brány našej školy opustili ďalší úspešní maturanti, ktorí svoje odborné zručnosti preukázali na praktickej časti odbornej zložky. Tí najlepší si okrem maturitného vysvedčenia odniesli aj certifikát firmy Kros, s. r. o.

  Certifikát deklaruje, že jeho držiteľ úspešne vykonal maturitnú skúšku, vie pracovať s účtovným programom OMEGA na vedenie podvojného účtovníctva.

  Všetkým našim absolventom želáme úspešný štart v ďalšom štúdiu alebo pri uplatnení sa v praxi.

 • Obvodové kolo vo futbale

  Dnes sa v Giraltovciach uskutočnilo obvodné kolo vo futbale žiakov stredných škôl. Naši chlapci sa prebojovali do finále, keď bez inkasovaného gólu postúpili zo svojej skupiny po víťazstvách nad Gymnáziom Giraltovce (2:0) a SOŠ technická Svidník (1:0). Vo finále sa rozhodlo až v jedenástkovom rozstrele, keďže sa zápas skončil 0:0. V ňom boli úspešnejší žiaci Gymnázia Duklianskych hrdinov Svidník. Najlepší strelec nášho tímu bol Róbert Mihok s 2 gólmi. Naši chlapci sa už tešia na budúci ročník. Gratulujeme, chlapci. 🏆

 • SOČka

  V piatok 6.4.2018 sa na SPŠ elektrotechnickej v Prešove konala krajská prehliadka SOČ. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 4.A triedy Martina Lechmanová v kategórii 01 - Problematika voľného času. Ďakujeme, Maťa. 👍

 • Koniferum Cup 2018

  A opäť máme krásne úspechy. Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • +42154 7322510 (Sekretariát)
  +421918 340 777 (Riaditeľ školy)
  +421054 7322738 (Učtáreň)
  +421918 266 531 (Školský internát)

Fotogaléria