Navigácia

Oslávenci

Dnes (Piatok 28.7.2017)
Emil Kurej (1.C)
Zajtra (Sobota 29.7.2017)

SSOŠ Giraltovce opäť boduje v medzinárodných projektoch

Nasledujúce dva roky budú mať učitelia a žiaci na SSOŠ v Giraltovciach opäť možnosť pracovať na medzinárodnej úrovni. Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+, tentoraz s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu je zapojených 9 európskych škôl, okrem Slovenska aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola sa pod vedením  Mgr. Jána Kopčáka stala hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt. Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podniknú pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých pochopíme spojenia medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja. Spolu sa naučíme čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Cieľom nášho záujmu budú rovnako i múzeá, národné parky, návštevy odborníkov ako sú historici, archeológovia, turisti, sprievodcovia, miestni ľudia a podobne. Získané informácie budú zakomponované do vyučovacích hodín, rovnako zverejnené na webovej stránke e-twinning. Vytvoríme tzv. sprievodcu pre objavenie historického, prírodného i kultúrneho dedičstva každej z krajín. Spoločným komunikačným jazykom bude opäť anglický jazyk, avšak okrem zlepšenia jazykových kompetencií očakávame i progres v IKT a prírodovednej oblasti. 

Prvú z krajín, ktoré sme v rámci projektu navštívili, bolo Švédsko. Mobilita pre učiteľov, ktorá bola zameraná na zosúladenie podmienok a ďalších krokov potrebných  pre realizáciu projektu, nám priniesla možnosť vidieť veľmi zaujímavú vyspelú európsku krajinu. Na vlastné oči sme mohli obdivovať novovybudovanú školu a rovnako sa dozvedieť viac o fungovaní švédskeho vzdelávacieho systému s konkrétnymi ukážkami hodín, čo bolo pre všetkých nás, učiteľov, nesmierne hodnotné a inšpiratívne. Absolvovali sme semináre zamerané na rôzne témy (CLIL, IKT nástroje...), ktoré nám pomôžu pri realizácii projektu i ďalšej práci. Okrem toho sme počas takmer týždňa spoznávali  mestské i prírodné zaujímavosti Švédska, ochutnali výborné švédske jedlo, zažili švédsku pohostinnosť, vľúdnosť a štedrosť. Rovnako sme prehĺbili aj naše medzinárodné priateľstvá a plní pozitívnych dojmov sa môžeme naplno pustiť do ďalšej práce. 

                                                                                          Mgr. Andrea Kytíková

      

                                                                                                                                            

Piatok 28. 7. 2017

Deviataci pozor - Vodičský kurz!

Vodičský kurz pre žiakov školy so zľavou až do výšky 80%.

 • Slávnostne sme ukončili školský rok 2016/17 a ocenili sme žiakov, ktorí si to zaslúžili za výborný prospech, vzornú dochádzku, prácu na odbornom výcviku, reprezentáciu školy na súťažiach, kreativitu a aktívnu prácu na projektoch školy, predovšetkým Erasmus+. Žiaci boli ocenení aj za úspešné absolvovanie barmanského kurzu II. a zahraničné stáže. 

 • Tento magazín dokumentuje aktivity, ktoré sa uskutočnili v druhom roku realizácie projektu Erasmus + s názvom Can you tell me the way to... tracing our European identity on foot.

   https://joom.ag/9zmW

 • Posledný týždeň pred prázdninami, v pondelok a utorok, sa triedy 2.A a 1.A zúčastnili mobility v rámci projektu Erasmus+ s názvom Can you tell me the way to...., ktorý sa realizuje na našej škole už druhý rok. Tentokrát naša cesta viedla do Stakčína, kde sme v dobrej nálade a s úsmevom na tvári obdivovali krásu prírody Národného parku Poloniny.

 • Dňa 15.06.2017 sa na našej škole SSOŠ v Giraltovciach uskutočnila súťaž  Spracovanie informácií na počítači. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 14 žiakov, ktorí si vyskúšali svoju rýchlosť v odpisovaní textu  desaťprstovou hmatovou metódou počas desiatich minút. Všetci súťažiaci boli skvelí, ale museli sme vybrať troch najlepších.

 • Žiaci 3. ročníka v rámci projektu Can you tell me the way to... navštívili metropolu východného Slovenska. Ráno pred 9. hodinou sme vyrazili z Giraltoviec do Košíc. Po príchode autobusom sme boli pripravení navštíviť Jakabov palác. Po ukončení prehliadky sme sa presunuli do Dómu sv. Alžbety, kde nás sprievodkyňa oboznámila s históriou chrámu. Po tejto prehliadke sme išli na Urbanovu vežu, ktorú sme mali možnosť aj navštíviť a potom sme sa vrátili k Štátnemu divadlu. Počas tejto prehliadky sme navštívili aj Župný dom, popri ktorom sme vyhľadali  Dominikánsky kostol. Po týchto prehliadkach sme mali prestávku na obed, kde sme si zároveň dohodli ďalšie trasy. Obzerali sme si Starú Radnicu, ktorá už dnes nie je funkčná. Po Hlavnej ulici sme sa vrátili k Miklušovej väznici. A našou poslednou zastávkou bol Andrášiho palác, ktorý je taktiež nefunkčný a zároveň je v súčasnosti prestavaný na známu cukráreň Aida. Dnešný deň nám poskytol veľa poznatkov, ktoré sme doteraz nevedeli. Sme radi, že sme znovu o kúsok múdrejší wink.

 • Naši žiaci Jozef VadocNikoleta Šarudyová a Martina Lechmanová sa 24.4.2017 - 28.4. 2017  zúčastnili mobility v rámci projektu Can you tell me the way to... v Španielsku, neďaleko Barcelony.

 • 22. apríl - Svetový Deň Zeme - ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Naši žiaci sa pokúsili vytvoriť ekologické príbehy - "Ako zachrániť Našu planétu Zem" prostredníctvom fotoesejí. Vo vzájomnej diskusii predstavovali svoje myšlienky a názory, vnímali negatívny vplyv ľudskej sily na životné prostredie. 

 • ...cvičná firma ASAIKO, s.r.o. na XIII. ročníku Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA Firiem vo Svidníku.  Firmu zástupovali žiačky III.A triedy odboru škola podnikania – Martina Čekelská, Nikola Gurčíková, Štefánia Horvatová Karolína Lívia Vargušová. Žiačky upravili stánok formy, slovne a pomocou propagačných materiálov informovali o predmete podnikania záujemcov o službách firmy – jednak ostatných účastníkov prehliadky, ale aj širokú verejnosť. Samostatne vystúpili so slovným prejavom v slovenskom a anglickom jazyku počas elektronickej prezentácie firmy.

 • Odpoveď na túto otázku sa pokúsili nájsť študentky 2.A triedy odboru škola podnikania K. Jurčišinová, N. Šarudyová, V. Pavlišková a A. Kokolíková.  Anketa, ktorú realizovali vo svojom okolí, obsahovala otázky týkajúce sa vzťahu k menšinám a zahraničným migrantom. Pýtali sa na skúsenosti s diskrimináciou a porušovaním ľudských práv. Aké boli ich zistenia? Prezentácia analyzovaných dát ponúka odpoveď.

 • Milí študenti,

  všetky čísla Školského magazínu nájdete v ľavom menu s názvom "Školský magazín".

  Taktiež si môžete pozerať fotky, ktoré postupne zapĺňajú "Fotoalbum", tiež v ľavom menu. Pekný deň wink.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • +42154 7322510
  +421918 340777

Fotogaléria