Navigácia

Oslávenci

Zajtra (Sobota 18.11.2017)
Martin Rokyta (3.C)

Projekt Can you tell me the way to..... tracing our European heritage on foot

Uplynulé dva roky ( September 2015 - August 2017)  mali žiaci a učitelia SSOŠ v Giraltovciach opäť jedinečnú možnosť  pracovať na medzinárodnej úrovni.

Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+ (predtým projekt Comenius), s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu bolo zapojených 9 európskych škôl, okrem našej aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola bola  hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt.

Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podnikali pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých sa učili chápať spojeniu medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj sledovali zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja.  Prostredníctvom projektových aktivít sa učili čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Získané vedomosti a poznatky ďalej využívali pri spracovaní CLIL materiálov, videí, plagátov, online publikácií a ďalších prezentácií, ktorými prezentovali projekt aj ďalej.

Vybraní žiaci prezentovali získané vedomosti a zručnosti aj na medzinárodnom fóre. V priebehu realizácie projektu mali študenti možnosť navštíviť 4 európske krajiny - Taliansko, Portugalsko, Chorvátsko a Španielsko.  Okrem toho, takmer všetci žiaci SSOŠ mali možnosť participovať na miestnych vzdelávacích aktivitách v rôznych kútoch našej krajiny, kde skúmali postupne MAgna Viu, Železnú cestu, Gotickú cestu, obchodné cesty na severo-východe Slovenska a Portu Rusicu.

Projekt bol úspešne ukončený v auguste 2017.

 

Chorátsko

 

Špan​ielsko 

 

Taliansko

Portugalsko

Piatok 17. 11. 2017

Deviataci pozor - Vodičský kurz!

Vodičský kurz pre žiakov školy so zľavou až do výšky 80%.

 • Posielame srdečný pozdrav zo stáže v Miláne a pripájame zopár zážitkových fotografií.

 • Daruj krv, daruj lásku             

  ...v duchu tejto myšlienky sa niesla tohtoročná Študentská kvapka krvi. Akcie, ktorú organizoval SČK dňa 24.10.2017, sa tak ako po minulé roky dobrovoľne zúčastnili aj žiaci a absolventi našej školy.

  Všetkým darcom ďakujeme.

       

   

   

 • So žiakmi 2.A triedy sme si vyskúšali vyučovanie matematiky trochu netradičnou formou.

  Finančnú matematiku sme sa popri štandardným úlohám učili aj "hravou" formou.

  Vyskúšali sme sa prostredníctvom spoločenskej hry Business Invest, ktorá bola vytvorená ako didaktická pomôcka na rozvoj a budovanie logického a tvorivého myslenia a správneho orientovania sa  vo „finančnom svete“. 

       


   

 • V priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach v dňoch 19. a 20.10.2017 prezentovali svoje firmy, podnikanie i podnikateľské zámery žiaci a pedagógovia zo 48 stredných škôl zo Slovenska, šiestich stredných škôl z Českej republiky a dve z Poľska. Firmy si zriadili žiaci pod dohľadom pedagógov a podnikateľov, ktorí žiakov vedú. Súkromnú strednú odbornú školu zastupovali žiaci 4.A triedy odboru škola podnikania. Svoj predmet podnikania prezentovali zástupcovia firmy Asaiko, s.r.o. /Gurčíková Nikola, Harčariková Antónia, Horvátová Štefánia, Kendra Sebastián,  Mazur Jaroslav/ a CK MoLink, s.r.o. / Krajňáková Michaela, Nováková Soňa, Vargová Kristína, Mihok Matúš/

 • Milan Rastislav Štefánik – moderný Európan

  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  Slovenský hrdina, francúzsky generál, spoluzakladateľ Československa. Milan Rastislav Štefánik. „Mal som krásny život, prežíval som večnosť v sekundách,“ hovoril. Žil síce krátko, ale nezabudnuteľne. Bol charizmatický, cieľavedomý a ambiciózny. Je  jednou z najväčších slovenských osobností. Čo však vieme o jeho živote, úlohách, ktoré plnil ako francúzsky generál, uznávaný diplomat, vedec a zakladateľ štátu?

 • Účelové cvičenie pre triedy 1.A, 2.A, 1.C a 3.C je úspešne za nami smiley. Prešli sme sa, zasúťažili, porozprávali sa, zas sa niečo nové dozvedeli ... 

       

 •  

  Prváci v študijnom odbore škola podnikania si aj v tomto školskom roku prevzali od pána riaditeľa notebooky.

  Aj touto cestou im želáme veľa študijných úspechov a nápadov.

     

 • Veľtrh príležitostí Profesia days je najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie kariérne podujatie na Slovensku, kde sa každoročne zídu tisícky záujemcov o nové pracovné príležitosti. Stretnutie kandidátov a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám atraktívnu možnosť prezentovať sa, získať okamžitú spätnú väzbu a dozvedieť sa viac o firme aj o samotnom uchádzačovi.

  1. ročník Profesia days Košice sa  konal vo štvrtok, 28. septembra 2017 v dominante východného Slovenska, v Košiciach, kde sme sa boli pozrieť aj my - žiaci končiacich ročníkov SSOŠ.

 • Milí študenti,

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017

  6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

                Záložka do knihy spája slovenské školy:

                                                               Literárne osobnosti môjho regiónu

  Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • +42154 7322510 (Sekretariát)
  +421918 340 777 (Riaditeľ školy)
  +421054 7322738 (Učtáreň)
  +421918 266 531 (Školský internát)

Fotogaléria