Navigácia

Oslávenci

Dnes (Nedeľa 18.11.2018)
Martin Rokyta (1.E)
Peter Telesnický (1.E)

Projekt IT Akadémia

Projekt IT Akadémia

 

V školskom roku 2017/2018 sa nám podarilo zapojiť do národneho projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce.

Popri využívaní inovačných technológií a metodík vo vyučovacom procese ponúka žiakom možnosť získať medzinárdný doklad ECDL Profile Certificate; certifikát, ktorý potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v konkrétnych oblastiach a otvára mu širšie možnosti v zamestnaní.

Projekt Can you tell me the way to..... tracing our European heritage on foot

Uplynulé dva roky ( September 2015 - August 2017)  mali žiaci a učitelia SSOŠ v Giraltovciach opäť jedinečnú možnosť  pracovať na medzinárodnej úrovni.

Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+ (predtým projekt Comenius), s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu bolo zapojených 9 európskych škôl, okrem našej aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola bola  hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt.

Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podnikali pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých sa učili chápať spojeniu medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj sledovali zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja.  Prostredníctvom projektových aktivít sa učili čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Získané vedomosti a poznatky ďalej využívali pri spracovaní CLIL materiálov, videí, plagátov, online publikácií a ďalších prezentácií, ktorými prezentovali projekt aj ďalej.

Vybraní žiaci prezentovali získané vedomosti a zručnosti aj na medzinárodnom fóre. V priebehu realizácie projektu mali študenti možnosť navštíviť 4 európske krajiny - Taliansko, Portugalsko, Chorvátsko a Španielsko.  Okrem toho, takmer všetci žiaci SSOŠ mali možnosť participovať na miestnych vzdelávacích aktivitách v rôznych kútoch našej krajiny, kde skúmali postupne MAgna Viu, Železnú cestu, Gotickú cestu, obchodné cesty na severo-východe Slovenska a Portu Rusicu.

Projekt bol úspešne ukončený v auguste 2017.

 

Chorvátsko

 

Špan​ielsko 

 

Taliansko

Portugalsko

Nedeľa 18. 11. 2018

Deviataci pozor - Vodičský kurz!

Vodičský kurz pre žiakov školy so zľavou až do výšky 80%.

 • Projekt Klíma nás spája

  Našej škole sa opäť podarilo zapojiť sa do projektu, tentokrát projekt Klíma nás spája, ktorý je ladený v environmentálnom duchu. V dňoch 12. - 14. 11. 2018 sa naše žiačky Stela Čmilňáková (3.A) a Veronika Bernacká (2.A) spolu s p. učiteľkou PaedDr. Matildou Rozputinskou zúčastnili vzdelávacieho kurzu ku projektu v Zaježovej (okres Zvolen). V rámci trojdňového environmentálneho pobytu žiaci z rôznych kútov Slovenska získavali cenné informácie ohľadom klimatických prvkov, práce s médiami, vyskúšali si rovesnícke vzdelávanie a užitočne a zmysluplne strávili svoj čas netradičným inovatívnym vzdelávaním. Každá voľná chvíľka bola využitá formou rôznych hier v interiéri, či exteriéri krásneho strediska. Získané poznatky, ktoré boli nadobudnuté v rámci kurzu budú ďalej využité na realizáciu nášho projektu.

 • DOD

  Milí žiaci,

  srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12.12. 2018 na Súkromnej strednej odbornej škole so začiatkom o 8:00.

  Tešíme sa na vás :).

 • Silná ruka stredoškoláka

  V piatok, 9. 11. sa naši siláci zúčastnili krajského kola súťaže Silná ruka stredoškoláka v Prešove. Pri prvej účasti chlapci nesklamali, Rasťo Mariňák, Damián Belák a Mikuláš Gmitter zaznamenali po jednom víťazstve a Bohdan Dufynets dve víťazstvá, ktoré mu vyniesli 6. miesto v Prešovskom kraji. Chlapci, blahoželáme!

 • Okresné kolo vo futsale

  Naši chlapci nás opäť úspešne reprezentovali v okresnom kole vo futsale žiakov stredných škôl vo Svidníku. Obsadili skvelé 3. miesto. Najlepším strelcom nášho tímu bol Rasto Mariňák s 3 gólmi. Gratulujeme! 👏👍

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa venovali téme 100. výročia vzniku Československej republiky, prvého štátu Čechov a Slovákov. Žiaci pracovali na plagátoch, ku ktorým si pripravili prezentácie a krátke dramatické pásmo, ktorého cieľom bolo priblížiť 2. svetovú vojnu. Vytvorené plagáty budú súčasťou informačnej cesty v našej škole. Všetci účastníci podujatia mohli na záver ochutnať tradičné jedlá a pozrieť si dekorácie patriace k histórii Česka a Slovenska.

 • A opäť stužková

  V piatok 19. 10. 2018 sme zažili nádherný slávnostý večer s krásnymi mladými ľuďmi. Nádherné šaty, dosplelé vystupovanie, príjemná atmosféra, slová ďakovania, hodnotenia, prianí, momenty dojatia ... Ďakujeme maturanti!

 • Štafetu prevzali mladší ...

  Na 16. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4, ktorý sa konal v priestoroch Spoločen-ského pavilónu v Košiciach v dňoch 17. a 18.10.2018 prezento-vali svoje firmy, podnikanie i podnikateľské zámery žiaci a pedagógovia stredných škôl zo Slovenska, Česka a Poľska. Súkromnú strednú odbornú školu zastupovali žiaci 4.A a 3.A triedy odboru škola podnikania firmy Wallpapers, s.r.o. /Timko Patrik, Vadoc Jozef, Eliáš Damián, Cauner Jozef a Klacik Damián z 3.A/ a Elit´s, s.r.o. /Viktória Mária Juhásová, Vladimíra Pavlišková, Nikoleta Šarudyová zo 4.A, Lea Jadlovská, Barbora Baluďanká, Stela Čmilňáková, Sofia Jacková a Nikola Sabolčíková z 3.A/.

 • Učenie sa hrou

  Opäť sa učíme netradične. Finančnú matematiku si v hravej a príjemnej atmosfére žiaci tretieho ročníka upevňovali didaktickou hrou Business Invest. Učíme sa pre život ...

 • Odovzdávanie notebookov

  Prváci študijného odboru škola podnikania už tradične dostali notebooky, ktoré im zjednodušujú štúdium, pomáhajú pri vypracovaní projektov a domácich úloh. Želáme veľa úspechov.

 • Hlasuj

  Zahlasujte za našu školu. Každý hlasujúci môže tiež vyhrať zaujímavé ceny. ĎAKUJEME.

  Klikni www.nanovylevel.sk

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • +42154 7322510 (Sekretariát)
  +421918 340 777 (Riaditeľ školy)
  +421054 7322738 (Učtáreň)
  +421918 266 531 (Školský internát)

Fotogaléria