Navigácia

Oslávenci

Dnes (Piatok 19.1.2018)
Mário Bolvan (2.F)
Sára Fedáková (2.F)
Sára Juhasová (1.D)
Mário Keresteš (2.C)
Mário Kurej (3.F)
Mário Kurečaj (1.F)
Zajtra (Sobota 20.1.2018)
Sára Fedáková (2.F)
Sebastián Kendra (4.A)
Sebastián Kurečaj (1.C)
Mgr. Erika Švecová

Projekt Can you tell me the way to..... tracing our European heritage on foot

Uplynulé dva roky ( September 2015 - August 2017)  mali žiaci a učitelia SSOŠ v Giraltovciach opäť jedinečnú možnosť  pracovať na medzinárodnej úrovni.

Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+ (predtým projekt Comenius), s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu bolo zapojených 9 európskych škôl, okrem našej aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola bola  hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt.

Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podnikali pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých sa učili chápať spojeniu medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj sledovali zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja.  Prostredníctvom projektových aktivít sa učili čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Získané vedomosti a poznatky ďalej využívali pri spracovaní CLIL materiálov, videí, plagátov, online publikácií a ďalších prezentácií, ktorými prezentovali projekt aj ďalej.

Vybraní žiaci prezentovali získané vedomosti a zručnosti aj na medzinárodnom fóre. V priebehu realizácie projektu mali študenti možnosť navštíviť 4 európske krajiny - Taliansko, Portugalsko, Chorvátsko a Španielsko.  Okrem toho, takmer všetci žiaci SSOŠ mali možnosť participovať na miestnych vzdelávacích aktivitách v rôznych kútoch našej krajiny, kde skúmali postupne MAgna Viu, Železnú cestu, Gotickú cestu, obchodné cesty na severo-východe Slovenska a Portu Rusicu.

Projekt bol úspešne ukončený v auguste 2017.

 

Chorátsko

 

Špan​ielsko 

 

Taliansko

Portugalsko

Piatok 19. 1. 2018

Deviataci pozor - Vodičský kurz!

Vodičský kurz pre žiakov školy so zľavou až do výšky 80%.

 • Dňa 17.1. 2018 žiak Patrik Timko (3.A) reprezentoval našu školu v Olympiáde v anglickom jazyku najlepšie ako sa dalo. V kategórii 2D získal nádherné 1. miesto a postupuje do krajského kola.

  Všetci mu už teraz držíme palce a srdečne blahoželáme!

  Patrik, you are the best!

 • V tejto téme sa niesol tohtoročný SWEETCUP 2017, ktorý sa konal 14.12.2017 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove. Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka Soňa Šestáková, ktorá mala úspech v kategórii kuchár. S luxusným dezertom Snehová kráľovná získala zlaté pásmo a mimoriadne ocenenie - zlato za výnimočnú chuť!

 • Dňa 13.12.2017 sa dvere Súkromnej SOŠ otvorili pre všetkých deviatakov. Mali možnosť na pár hodín "stať sa našimi žiakmi" a byť súčasťou školy. Prechádzali školou popretkávanou vianočnou atmosférou, ochutnávali malé dobrotky, ktoré im pripravovali žiaci odboru hostinský. Za dverami učební ich vítali učitelia a žiaci odboru škola podnikania, predstavovali im školu cez všetky predmety. Cudzie jazyky ako súčasť mobilných ciest a odborných stáží v rámci zahraničných projektov; matematiku ako súčasť praktického života a didaktickej hry Business Invest; poznatky z odborných predmetov využité v cvičných firmách, či zábavnej hre Riskuj; praktické vyučovanie vo voňavej príprave vianočných perníčkov a jednohubiek, ...

 • Príjemná atmosféra, krásne zážitky a spomienky, ... Ďakujeme.

 • Posielame srdečný pozdrav zo stáže v Miláne a pripájame zopár zážitkových fotografií.

 • Daruj krv, daruj lásku             

  ...v duchu tejto myšlienky sa niesla tohtoročná Študentská kvapka krvi. Akcie, ktorú organizoval SČK dňa 24.10.2017, sa tak ako po minulé roky dobrovoľne zúčastnili aj žiaci a absolventi našej školy.

  Všetkým darcom ďakujeme.

       

   

   

 • So žiakmi 2.A triedy sme si vyskúšali vyučovanie matematiky trochu netradičnou formou.

  Finančnú matematiku sme sa popri štandardným úlohám učili aj "hravou" formou.

  Vyskúšali sme sa prostredníctvom spoločenskej hry Business Invest, ktorá bola vytvorená ako didaktická pomôcka na rozvoj a budovanie logického a tvorivého myslenia a správneho orientovania sa  vo „finančnom svete“. 

       


   

 • A opäť prichádzajú ... Krásne, pokojné a požehnané sviatky. Práve v duchu Vianoc, zaujímavým a hodnotným programom v podaní NAŠICH ŽIAKOV sme dnes ukončili tento kalendárny rok a vkročili do vianočných prázdnin. Ďakujeme a želáme ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

 • V priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach v dňoch 19. a 20.10.2017 prezentovali svoje firmy, podnikanie i podnikateľské zámery žiaci a pedagógovia zo 48 stredných škôl zo Slovenska, šiestich stredných škôl z Českej republiky a dve z Poľska. Firmy si zriadili žiaci pod dohľadom pedagógov a podnikateľov, ktorí žiakov vedú. Súkromnú strednú odbornú školu zastupovali žiaci 4.A triedy odboru škola podnikania. Svoj predmet podnikania prezentovali zástupcovia firmy Asaiko, s.r.o. /Gurčíková Nikola, Harčariková Antónia, Horvátová Štefánia, Kendra Sebastián,  Mazur Jaroslav/ a CK MoLink, s.r.o. / Krajňáková Michaela, Nováková Soňa, Vargová Kristína, Mihok Matúš/

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • +42154 7322510 (Sekretariát)
  +421918 340 777 (Riaditeľ školy)
  +421054 7322738 (Učtáreň)
  +421918 266 531 (Školský internát)

Fotogaléria